Εκπαίδευση εργαζομένων και Επαγγελματική Πιστοποίηση

Η επαγγελματική εκπαίδευση αναφέρεται στην απόκτηση ή ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων καθώς και στάσης ή συμπεριφοράς στο εργασιακό περιβάλλον. Οι Διευθυντές των Εταιρειών ή οργανισμών που έχουν ολοκληρωμένη εικόνα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, και μέσα στα πλαίσια εφαρμογής των διάφορων Διοικητικών λειτουργειών, αφιερώνουν ένα σημαντικό μέρος του Εργασιακού τους χρόνου στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Το…

A Housekeeping success

“Certified Guest Room Attendant” is a beautiful program specially designed for Housekeeping professionals. Some of the responds are: “An amazing program” “The best training ever had since it’s exclusively about me and my job” “Awaiting for the next one”. AH&LEI “START” programs is now the new trend in Cyprus Hospitality. Programs especially designed for each…