Προκλήσεις στην Τουριστική βιομηχανία και ο ρόλος του Κράτους

Προκλήσεις Η Τουριστική Βιομηχανία είναι αναμφίβολα ο Τομέας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην Οικονομία της χώρας μας, και όλα δείχνουν πως έτσι θα συνεχίσει για τα επόμενα χρόνια. Όλοι συμφωνούν για μέτρα στήριξης της βιομηχανίας με δημιουργία υποδομών, επέκτασης της Τουριστικής περιόδου και άλλες λύσεις. Είναι επίσης παραδεκτό, ότι η όποια καινοτόμος ιδέα για πρόοδο,…