Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού

Λύσεις Ανθρώπινου Δυναμικού, σχεδιασμένες ειδικά για τις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης!

Στις μικρές επιχειρήσεις πιθανόν είναι να μην δικαιολογούν το κόστος ενός τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού πλήρους απασχόλησης, οπότε η Polykarpou HRD έχει ακριβώς την απάντηση. Οι Υπηρεσίες μας, παρέχουν μια εύκολη λύση εξωτερικής ανάθεσης για τη διατήρηση υψηλών προδιαγραφών στις εργασιακές σας πρακτικές. Από τη συμβολή στη δημιουργία περιγραφών εργασίας και εγχειριδίων ανθρώπινου δυναμικού, έως τον χειρισμό πιο περίπλοκων ζητημάτων, όπως η πρόσληψη και ο τερματισμός, η ομάδα μας μπορεί να τα χειριστεί όλα. Αυτό θα σας βοηθήσει να ελευθερώσετε το χρόνο σας και να σας κρατήσει εστιασμένους στη διαχείριση της επιχείρησής σας.

Ακολουθεί μια επισκόπηση των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Μη διστάσετε να μας καλέσετε για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας σε ανθρώπινο δυναμικό.

Στρατηγική διαχείριση / Προσλήψεις

Εάν διευθύνετε μια επιχείρηση χωρίς ειδική ομάδα υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρουμε ad hoc συμβουλευτικές υπηρεσίες εάν και όταν τις χρειάζεστε. Με την αξιολόγηση των τρεχουσών και μελλοντικών εργατικών αναγκών σας, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να προστατεύσετε την επιχείρησή σας και τους υπαλλήλους σας από τους κινδύνους που σχετίζονται με κοινά λάθη. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης και την παροχή υποστήριξης σε όλους τους τομείς του ανθρώπινου δυναμικού, από την επιλογή πρόσληψης έως τον τερματισμό, για τη βελτίωση τόσο της απόδοσης όσο και της ικανοποίησης των εργαζομένων μακροπρόθεσμα.

Έντυπα διαχείρισης

Για να λειτουργεί ομαλά, μια επιχείρηση χρειάζονται ορισμένα εργαλεία. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει εξοπλισμό, μηχανήματα ή, το σημαντικότερο, καλά οργανωμένες διαδικασίες HR. Εμείς, αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και τη δημιουργία όλων των εντύπων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, βοηθώντας στην τήρηση των νομικών σας υποχρεώσεων και την αρχειοθέτηση της προόδου των εργαζομένων σας. Αυτά περιλαμβάνουν αιτήσεις εργασίας, απουσίας, ετήσιας άδειας και αναρτημένους πίνακες (για ξενοδοχεία, εστιατόρια, λιανική κ.λπ.) και πολλά άλλα.

Εγχειρίδιο εργαζομένου

Κάθε εταιρεία έχει ένα πακέτο συγκεκριμένων αξιών και προσδοκιών που πρέπει να κοινοποιούνται με σαφή και συνεπή τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να τις ακολουθούν. Αναλαμβάνουμε τη δημιουργία ενός Εγχειριδίου Εργαζομένων που θα συγκεντρώνει όλες τις σχετικές πληροφορίες που τους αφορούν, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για την εταιρεία, τις πολιτικές, τις υπηρεσίες και ωφελήματα, καθώς και τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της. Αυτό το βιβλιάριο, προσφέρει επίσης οδηγίες για την απασχόληση.

Όροι εργοδότησης και περιγραφές εργασίας

Η σύμβαση εργασίας είναι ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου. Αυτή η ουσιαστική συμφωνία είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ικανοποίησης των εργαζομένων, καθώς και την ελαχιστοποίηση της ευθύνης των εργοδοτών. Η Polykarpou HRD έχει εκτεταμένη εμπειρία στη σύνταξη συμβάσεων εργασίας. Λαμβάνουμε υπόψη τη στρατηγική και τις πολιτικές της εταιρείας σας, τη σχετική νομοθεσία και τους όρους απασχόλησης για να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε ένα σαφές και συνοπτικό πλαίσιο συνεργασίας.

Οδηγός Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ένας Οδηγός θα συμβάλει στη βελτίωση της συνέπειας και της αξιοπιστίας την εταιρεία σας. Θα δώσει επίσης στους υπαλλήλους σας μια σταθερή δομή που πρέπει να ακολουθούν. Η Polykarpou HRD αναλαμβάνει τη δημιουργία ενός οδηγού διαδικασιών Ανθρώπινου Δυναμικού που θα χρησιμεύσει ως επίσημος οδικός χάρτης για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν τα στελέχη και οι εργαζόμενοι προκειμένου να εκτελούν σωστά τα καθήκοντά τους. Αυτά περιλαμβάνουν:
– Διαδικασία επιλογής υποψηφίων
– Πειθαρχικά μέτρα και τερματισμός
– Ένταξη και προσανατολισμός
– Αξιολόγηση απόδοσης
– Εκπαίδευση και ανάπτυξη