“Εξαιρετικά οργανωμένο πρόγραμμα, το οποίο υλοποιήθηκε με επιτυχία! Το επίπεδο ήταν πολύ υψηλό.”

Ιάκωβος Παρτασίδης

“Αναμφίβολα, το CHA ολοκληρώθηκε με επιτυχία, προσφέροντας βαθιά γνώση και δεξιότητες για την καριέρα μας. Η σκληρή δουλειά πάντα αποδίδει και είμαι βέβαιος ότι αυτό το πρόγραμμα θα είναι πηγή έμπνευσης. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές!”

Ιεζεκιήλ Παπαδόπουλος