Ενδυναμώστε προσωπικό & διευθυντικό προσωπικό με καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα!

Ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Η σωστή εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού, αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό για την επίτευξη τον στόχων σε κάθε επιχείρηση.

Στην Polykarpou HRD, με μια ομάδα εξειδικευμένων και διακεκριμένων εκπαιδευτών, σχεδιάζουμε προγράμματα κατάρτισης προσαρμοσμένα στις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης.

Τα προγράμματα δύναται να τύχουν επιχορήγησης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΑνΑΔ). Διεξάγονται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο μας CHEI Cyprus Hospitality Educational Institute, είτε στον δικό σας χώρο.

Σεμινάρια

 • Ανάπτυξη Πωλήσεων
 • Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Επικοινωνία & Διαχείριση Παραπόνων
 • Εποπτικές και Διευθυντικές Ικανότητες
 • Foreign Languages for Business
 • Living Organization Culture
 • Wine Knowledge & Serving Techniques
 • Increase Productivity through Motivation & Team Building

Όποια και αν είναι η ανάγκη σε θέματα ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην επιχείρηση σας, μπορούμε να ετοιμάσουμε το κατάλληλο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Η έμπειρη ομάδα μας, μπορεί επίσης να αξιολογήσει τα δεδομένα της επιχείρησης σας ή προβλήματα και προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίζετε, να εντοπίσει τυχόν αδυναμίες και να σας προτείνει τα ενδεδειγμένα σεμινάρια που θα βοηθήσουν το προσωπικό σας.

Η επαγγελματική ομάδα της Polykarpou HRD, βρίσκεται στη διάθεση σας, για περισσότερες πληροφορίες και διευθέτηση συνάντησης για δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών της επιχείρησης σας σε θέματα εκπαίδευσης.

Επικοινωνία για δωρεάν ενημέρωση

  Your Name (required)

  Your Email (required)

  Subject

  Telephone

  Company

  Your Message