Εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες, στο χώρο εργασίας!

On the Job Training

Μια ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδος εκπαίδευσης που πρωτοποριακά εφαρμόζει η Polykarpou HRD, είναι η επαγγελματική εκπαίδευση στο χώρο εργασίας (on-the-job training).

Πρόκειται για εκπαίδευση και καθοδήγηση κατά την διάρκεια της εργασίας, η οποία παρέχει στους εργαζόμενους όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους σε πραγματικές συνθήκες, συνδυάζοντας θεωρία και πρακτική.

Εφαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο και διενεργείται από εξειδικευμένους εκπαιδευτές, οι οποίοι όλοι ανεξαίρετα έχουν τεράστια εμπειρία στους αντίστοιχους τομείς.

Θεωρία και πρακτική σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον!

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα, σχεδιάζονται και προσαρμόζονται στις ξεχωριστές ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Στα προγράμματα που αφορούν ανάπτυξη δεξιοτήτων, η καθοδήγηση εν ώρα εργασίας αποδεικνύεται εξαιρετικά πιο αποτελεσματική σε σχέση με τη παραδοσιακή εκπαίδευση στη τάξη.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης μεθόδου, αποτελεί το γεγονός ότι η εκπαίδευση εντάσσεται στα πλαίσια της καθημερινής εργασίας, βελτιώνοντας έτσι την απόδοση και την αυτοπεποίθηση των εργαζομένων και δίνοντας λύσεις σε πραγματικά προβλήματα.

Η επαγγελματική ομάδα της Polykarpou HRD, βρίσκεται στη διάθεση σας, για περισσότερες πληροφορίες και διευθέτηση συνάντησης για δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών της επιχείρησης σας σε θέματα εκπαίδευσης.

Επικοινωνία για δωρεάν ενημέρωση

  Your Name (required)

  Your Email (required)

  Subject

  Telephone

  Company

  Your Message