Σεξουαλική παρενόχληση στο εργασιακό περιβάλλον

Σεξουαλική παρενόχληση στο εργασιακό περιβάλλον Επιχορηγημένο ενδοεπιχειρησιακό πρόγραμμα. Ένα εργασιακό περιβάλλον όπου η εταιρική κουλτούρα προωθεί τις αρχές της ισότητας, δημιουργεί ένα ευνοϊκό πλαίσιο που ωφελεί τόσο τους εργαζόμενους, όσο και την ίδια την επιχειρηματική δραστηριότητα, αφήνοντας έξω μη ανεκτές συμπεριφορές παρενόχλησης. Οι επιπτώσεις της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, είναι ιδιαίτερα σημαντικές για το…

Ένταξη & ενσωμάτωση της διαφορετικότητας στην εργασία

Ένταξη & ενσωμάτωση της διαφορετικότητας στην εργασία Επιχορηγημένο ενδοεπιχειρησιακό πρόγραμμα. Η ισότητα, η ενσωμάτωση και η συμπερίληψη είναι πλέον απαραίτητο στοιχείο για την επιβίωση και την ομαλή λειτουργία μιας επιχείρησης που εργοδοτεί ποικιλόμορφο προσωπικό. Η διαφορετικότητα του προσωπικού στην αγορά εργασίας, καλεί τους επόπτες να προσαρμοστούν και να διαχειριστούν παραγωγικά τα ατομικά χαρακτηριστικά των εργοδοτουμένων…

Ανάπτυξη Εταιρικής Κουλτούρας

Ανάπτυξη Εταιρικής Κουλτούρας Το Πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη της Εταιρικής Κουλτούρας, στην ενίσχυση των δεξιοτήτων προσωπικής επιρροής με θετικό τρόπο και στην ανάπτυξη μιας εταιρικής κουλτούρας με βάση το όραμα και τους στόχους του Οργανισμού. Στη σύγχρονη διοίκηση, για να πετύχετε το στόχο και τους στόχους σας, πρέπει να δημιουργηθεί και να καλλιεργηθεί το υπόβαθρο…

Ομαδικότητα στο Χώρο Εργασίας

Ομαδικότητα στο Χώρο Εργασίας Βελτίωση ανθρώπινων σχέσεων και επαγγελματικής συμπεριφοράς Η ομαδικότητα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για αποδοτική εργασία. Η ομαλή διεκπεραίωση των εργασιών, η αύξηση της παραγωγικότητας και η άμεση επίλυση των προκλήσεων πηγάζουν μέσα από ένα καλό και συνεργατικό εταιρικό κλίμα. Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των καταρτιζόμενων στη σημασία της ομαδικότητας στον…

Εξυπηρέτηση πελατών

Εξυπηρέτηση πελατών & Τεχνικές Αύξησης Πωλήσεων Το πρόγραμμα αποτελεί μια σειρά από ενότητες που ο σκοπός τους είναι η παροχή εξυπηρέτησης σε υψηλό επαγγελματικό επίπεδο, η ικανότητα οικοδόμησης σχέσης με πελάτες, καθώς και η επίτευξη πωλήσεων. Σε κάθε εταιρεία, υπάρχει ένας κύκλος πωλήσεων, όπου εμπλέκονται άμεσα οι υπάλληλοι όλων των τμημάτων επειδή  έρχονται σε απ’…

Foreign Language for Business

Foreign Language for Business Μιλήστε τη γλώσσα του επαγγέλματος σας! Μέσα από τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα για Ξένες Γλώσσες για Επιχειρήσεις, το προσωπικό σας θα αποκτήσι την ευχέρεια και αυτοπεποίθηση στη χρήση της γλώσσας που επιθυμείτε! Κάθε πρόγραμμα, προσαρμόζεται στα δεδομένα της δικής σας επιχείρησης και τομέα δραστηριοποίησης, ώστε να σας δώσει όλα τα εφόδια…

Εργασιακές Σχέσεις & Εργατικές Νομοθεσίες

Εργασιακές Σχέσεις & Εργατικές ΝομοθεσίεςΕιδικό θέμα: Απασχόληση αλλοδαπών και αιτητών ασύλου Το σεμινάριο είναι ένα ουσιώδες πρόγραμμα για όλους τους εργοδότες και τις Διευθυντικές ομάδες. Προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τις νομικές υποχρεώσεις του οργανισμού σας έναντι των υπαλλήλων του και σας βοηθά να ερμηνεύσετε σωστά τις σχετικές για την απασχόληση νομοθεσίες προκειμένου να διασφαλίσετε ότι…

Αποτελεσματική Διοίκηση & Εποπτεία

Αποτελεσματική Διοίκηση & Εποπτεία Σκοπός του προγράμματος, είναι η αποτελεσματική διαχείριση προσωπικού με τις τάσεις του σύγχρονου μάνατζμεντ, καθώς και την ανάπτυξη ικανότητας εποπτείας και ηγεσίας. Να βοηθήσει τα άτομα που εκ της θέσεως τους ασκούν Διευθυντικά, εποπτικά και ηγετικά καθήκοντα, να τα αναπτύξουν στο μέγιστο βαθμό. Έτσι θα μπορούν να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην ανταγωνιστικότητα,…

Εκπαίδευση & Καθοδήγηση Ομάδων

Εκπαίδευση & Καθοδήγηση Ομάδων Μέθοδοι καθοδήγησης για την οικοδόμηση και ανάπτυξη αποτελεσματικών ομάδων Η επιτυχία ενός Οργανισμού εξαρτάται από την ικανότητα των βασικών στελεχών του, να διασφαλίζουν την αποτελεσματική απόδοση του προσωπικού. Να συμβάλλουν στην ομάλη ένταξη νέων μελών στις ομάδες τους. Να εκπαιδεύουν, να καθοδηγούν, να υποκινούν και να αξιολογούν το βαθμό στον οποίο…

Τεχνικές επιλογής και συνέντευξης υποψηφίων

Τεχνικές επιλογής και συνέντευξης υποψηφίων Η πρόσληψη του σωστού υπαλλήλου, ανταποδίδει στην παραγωγικότητα, συνεισφέρει σε μια επιτυχή σχέση απασχόλησης, και έχει θετικό αντίκτυπο στο συνολικό εργασιακό περιβάλλον. Πρόκειται για μια σημαντική διαδικασία. Η  επιλογή εργασίας αποτελεί για τον υπάλληλο μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που έχει να πάρει από την πρώτη μέρα που θα…