Σεξουαλική παρενόχληση στο εργασιακό περιβάλλον

Σεξουαλική παρενόχληση στο εργασιακό περιβάλλον Επιχορηγημένο ενδοεπιχειρησιακό πρόγραμμα. Ένα εργασιακό περιβάλλον όπου η εταιρική κουλτούρα προωθεί τις αρχές της ισότητας, δημιουργεί ένα ευνοϊκό πλαίσιο που ωφελεί τόσο τους εργαζόμενους, όσο και την ίδια την επιχειρηματική δραστηριότητα, αφήνοντας έξω μη ανεκτές συμπεριφορές παρενόχλησης. Οι επιπτώσεις της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, είναι ιδιαίτερα σημαντικές για το…

Ανάπτυξη Εταιρικής Κουλτούρας

Ανάπτυξη Εταιρικής Κουλτούρας Το Πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη της Εταιρικής Κουλτούρας, στην ενίσχυση των δεξιοτήτων προσωπικής επιρροής με θετικό τρόπο και στην ανάπτυξη μιας εταιρικής κουλτούρας με βάση το όραμα και τους στόχους του Οργανισμού. Στη σύγχρονη διοίκηση, για να πετύχετε το στόχο και τους στόχους σας, πρέπει να δημιουργηθεί και να καλλιεργηθεί το υπόβαθρο…

Ομαδικότητα στο Χώρο Εργασίας

Ομαδικότητα στο Χώρο Εργασίας Βελτίωση ανθρώπινων σχέσεων και επαγγελματικής συμπεριφοράς Η ομαδικότητα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για αποδοτική εργασία. Η ομαλή διεκπεραίωση των εργασιών, η αύξηση της παραγωγικότητας και η άμεση επίλυση των προκλήσεων πηγάζουν μέσα από ένα καλό και συνεργατικό εταιρικό κλίμα. Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των καταρτιζόμενων στη σημασία της ομαδικότητας στον…

Εξυπηρέτηση πελατών

Εξυπηρέτηση πελατών & Τεχνικές Αύξησης Πωλήσεων Το πρόγραμμα αποτελεί μια σειρά από ενότητες που ο σκοπός τους είναι η παροχή εξυπηρέτησης σε υψηλό επαγγελματικό επίπεδο, η ικανότητα οικοδόμησης σχέσης με πελάτες, καθώς και η επίτευξη πωλήσεων. Σε κάθε εταιρεία, υπάρχει ένας κύκλος πωλήσεων, όπου εμπλέκονται άμεσα οι υπάλληλοι όλων των τμημάτων επειδή  έρχονται σε απ’…

Foreign Language for Business

Foreign Language for Business Μιλήστε τη γλώσσα του επαγγέλματος σας! Μέσα από τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα για Ξένες Γλώσσες για Επιχειρήσεις, το προσωπικό σας θα αποκτήσι την ευχέρεια και αυτοπεποίθηση στη χρήση της γλώσσας που επιθυμείτε! Κάθε πρόγραμμα, προσαρμόζεται στα δεδομένα της δικής σας επιχείρησης και τομέα δραστηριοποίησης, ώστε να σας δώσει όλα τα εφόδια…

Living the Corporate Culture

Living the Corporate Culture Το πρόγραμμα έχει βασικό σκοπό να βοηθήσει τα μέλη της εταιρικής ομάδας, να λάβουν τα μηνύματα των καιρών και να διαφοροποιήσουν τη στάση τους από απλού μέλους ομάδας, σε στελέχους- εκπρόσωπου μιας σύγχρονης και υγειούς επιχείρησης. Να μάθουν πώς να δημιουργούν παραγωγική αξία στους εαυτούς τους και στην επιχείρηση. Η ανάγκη…