Σεξουαλική παρενόχληση στο εργασιακό περιβάλλον

Σεξουαλική παρενόχληση στο εργασιακό περιβάλλον Επιχορηγημένο ενδοεπιχειρησιακό πρόγραμμα. Ένα εργασιακό περιβάλλον όπου η εταιρική κουλτούρα προωθεί τις αρχές της ισότητας, δημιουργεί ένα ευνοϊκό πλαίσιο που ωφελεί τόσο τους εργαζόμενους, όσο και την ίδια την επιχειρηματική δραστηριότητα, αφήνοντας έξω μη ανεκτές συμπεριφορές παρενόχλησης. Οι επιπτώσεις της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, είναι ιδιαίτερα σημαντικές για το…

Ένταξη & ενσωμάτωση της διαφορετικότητας στην εργασία

Ένταξη & ενσωμάτωση της διαφορετικότητας στην εργασία Επιχορηγημένο ενδοεπιχειρησιακό πρόγραμμα. Η ισότητα, η ενσωμάτωση και η συμπερίληψη είναι πλέον απαραίτητο στοιχείο για την επιβίωση και την ομαλή λειτουργία μιας επιχείρησης που εργοδοτεί ποικιλόμορφο προσωπικό. Η διαφορετικότητα του προσωπικού στην αγορά εργασίας, καλεί τους επόπτες να προσαρμοστούν και να διαχειριστούν παραγωγικά τα ατομικά χαρακτηριστικά των εργοδοτουμένων…

Εργασιακές Σχέσεις & Εργατικές Νομοθεσίες

Εργασιακές Σχέσεις & Εργατικές ΝομοθεσίεςΕιδικό θέμα: Απασχόληση αλλοδαπών και αιτητών ασύλου Το σεμινάριο είναι ένα ουσιώδες πρόγραμμα για όλους τους εργοδότες και τις Διευθυντικές ομάδες. Προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τις νομικές υποχρεώσεις του οργανισμού σας έναντι των υπαλλήλων του και σας βοηθά να ερμηνεύσετε σωστά τις σχετικές για την απασχόληση νομοθεσίες προκειμένου να διασφαλίσετε ότι…

Αποτελεσματική Διοίκηση & Εποπτεία

Αποτελεσματική Διοίκηση & Εποπτεία Σκοπός του προγράμματος, είναι η αποτελεσματική διαχείριση προσωπικού με τις τάσεις του σύγχρονου μάνατζμεντ, καθώς και την ανάπτυξη ικανότητας εποπτείας και ηγεσίας. Να βοηθήσει τα άτομα που εκ της θέσεως τους ασκούν Διευθυντικά, εποπτικά και ηγετικά καθήκοντα, να τα αναπτύξουν στο μέγιστο βαθμό. Έτσι θα μπορούν να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην ανταγωνιστικότητα,…

Εκπαίδευση & Καθοδήγηση Ομάδων

Εκπαίδευση & Καθοδήγηση Ομάδων Μέθοδοι καθοδήγησης για την οικοδόμηση και ανάπτυξη αποτελεσματικών ομάδων Η επιτυχία ενός Οργανισμού εξαρτάται από την ικανότητα των βασικών στελεχών του, να διασφαλίζουν την αποτελεσματική απόδοση του προσωπικού. Να συμβάλλουν στην ομάλη ένταξη νέων μελών στις ομάδες τους. Να εκπαιδεύουν, να καθοδηγούν, να υποκινούν και να αξιολογούν το βαθμό στον οποίο…

Τεχνικές επιλογής και συνέντευξης υποψηφίων

Τεχνικές επιλογής και συνέντευξης υποψηφίων Η πρόσληψη του σωστού υπαλλήλου, ανταποδίδει στην παραγωγικότητα, συνεισφέρει σε μια επιτυχή σχέση απασχόλησης, και έχει θετικό αντίκτυπο στο συνολικό εργασιακό περιβάλλον. Πρόκειται για μια σημαντική διαδικασία. Η  επιλογή εργασίας αποτελεί για τον υπάλληλο μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που έχει να πάρει από την πρώτη μέρα που θα…

Developing a Performance Appraisal System

Developing a Performance Appraisal System “You can administer only what you can measure,” said the famous Peter Drucker, and it precisely applies in the case of Human Resources. Staff assessment, when performed systematically and fairly, not only allows the Management to control and improve, but mainly acts as a motivational tool for employees, who know…

Certified Spa Supervisor (CSS)

Certified Spa Supervisor (CSS) Το πρόγραμμα Certified Spa Supervisor (CSS) είναι μια πιστοποίηση για Επόπτες και Διευθυντές SPA και κέντρων Ευεξίας. Το πρόγραμμα πιστοποίησης αναπτύχθηκε από το AH & LEI, (American Hotel & Lodging Educational Institute) σε συνεργασία με τον Διεθνή Σύνδεσμο SPA (iSPA) για την παροχή εκπαίδευσης για Υπεύθυνους σε ΣΠΑ οι οποίοι μπορεί…