Καμαριέρα

Καμαριέρα Μία από τις πιο σημαντικές πτυχές ενός ξενοδοχείου είναι αυτή της καθαριότητας και οι καμαριέρες είναι η ραχοκοκαλιά της ομάδας καθαριότητας. Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση συμπεριφορών, στάσεων και δεξιοτήτων καθαρισμού δωματίων, γραφείων και κοινόχρηστων χώρων σε μια μονάδα. Επίσης στην πρόληψη και αντιμετώπιση πιθανών καταστάσεων που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στην υγεία και…

Managing Housekeeping Operations

Managing Housekeeping Operations Αποτελεί το βασικό μάθημα του προγράμματος εξειδίκευσης Housekeeping Management Specialization του AH & LEI. Το Managing Housekeeping Operations είναι ένα περιεκτικό, ολοκληρωμένο πρόγραμμα διοίκησης, το οποίο αναπτύσσει δεξιότητες στο σχεδιασμό, την οργάνωση, την εφαρμογή και τον έλεγχο ολόκληρης της διαδικασίας καθαρισμού, επισημαίνοντας τις βασικές αρχές της αποτελεσματικής διαχείρισης του τμήματος Housekeeping Οι…