Εργατικές νομοθεσίες

Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Εθνικός Κατώτατος μισθός (από 1/1/2023)

Εθνικός Κατώτατος μισθός (από 1/1/2024)

Περί ενημέρωσης Εργοδοτουμένων για τους όρους απασχόληση (ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ)

Ο περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας Νόμος του 2023 ΝΕΟΣ

Περί Θέσπισης Γενικού Πλαισίου Ενημέρωσης και Διαβούλευσης

Νόμος για τη Συνδικαλιστική Οργάνωση

Περί Οργάνωσης χρόνου Εργασίας

Περί ωρών απασχόλησης

Περί μερικής Απασχόλησης

Περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου χρόνου

Περί προστασίας των μισθών

Περί προστασίας των μισθών (Τροποποίηση 2022)

Περί Ετησίων Αδειών

Περι ετησίων αδειών Τροποποίηση 2023

Περί Τερματισμού Απασχόλησης

Περί Τερματισμού Απασχόλησης Τροποπίηση 2016

Πίνακες προειδοποιήσεων & Πλεονασμού

Εργοδότηση Αλλοδαπών Φοιτητών Ιούνιος 2023

Περι προσφύγων νόμος Σεπ 2023

Περί Ομαδικών Απολύσεων

Περί Περί προστασίας της Μητρότητας

Περί Περί προστασίας της Πατρότητας

Περί γονικής Άδειας & για λόγους Ανώτερης βίας

Περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ αντρών & γυναικών 2002/ 04

Περί Ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση

Νόμος για την Τηλεργασία