Το Δίπλωμα Ειδίκευσης 5 μαθήματων, είναι ένα πρόγραμμα σπουδών, σχεδιασμένο από το American Hotel & Lodging Association (AH&LEI), ειδικά για τους επαγγελματίες που εργάζονται στον κλάδο Τροφίμων και ποτών (F&B).

Το πρόγραμμα αφορά άτομα που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα σταδιοδρομίας και θέλουν να έχουν ένα αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών. Μέσω του προγράμματος, θα αποκτήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για μια θέση στο ανώτερο απίπεδο Διοίκησης στον κλάδο.

Το Δίπλωμα Ειδίκευσης, μπορεί να αποκτηθεί με τη συμπλήρωση των 5 μαθημάτων, επιπέδου μάνατζμεντ, μέσω του Polykarpou hrd, αντιπρόσωπου του AH&LEI στην Κύπρο.

Management of Food & Beverage Operations

Management of Food & Beverage Operations Service is the key to guest satisfaction, and this course will teach you to plan for and successfully manage the different types of food and beverage operations in a hotel or catering establishment. As part of the five courses in the Food and Beverage Management Specialization, this course provides…