ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΑΝΑΔ)

Limassol CHEI

25, 26 Jan, 1, 2 Feb

TIME: 08:30 – 16:30

DURATION

28 hours

4 meetings

7 hours per session

COST

  €350(+VAT€66.50)

MANAGING HOUSEKEEPING OPERATIONS

Limassol CHEI

23, 30 Jan, 6, 13, 20, 27 Feb, 6 Mar

every Tuesday

TIME: 09:00 – 16:00

DURATION

42 hours

7 meetings

6 hours per session

COST

Initial:            €950(+VAT€180,50)

With subsidy:€236(+VAT€180,50)

PLANNING & CONTROL FOR F&B OPERATIONS

Limassol CHEI

24, 31 Jan, 7, 14, 21, 28 Feb

every Wednesday

TIME: 09:00 – 17:00

DURATION

42 hours

6 meetings

7 hours per session

COST

Initial:            €950(+VAT€180,50)

With subsidy:€236(+VAT€180,50)

MANAGING FRONT OFFICE OPERATIONS

CHEI Limassol

23 Feb, 2,9,16,23,30 Mar,13 Apr

every Friday

TIME: 09:00 – 16:00

DURATION

42 hours

7 meetings

6 hours per session

COST

Initial:            €950(+VAT€180,50)

With subsidy:€236(+VAT€180,50)

SUPERVISION IN THE HOSPITALITY INDUSTRY

Limassol CHEI

18, 25 Apr, 2, 9, 16, 23, 30 May 2018

every Wednesday

TIME: 09:00 – 16:00

DURATION

45 hours

6+1 meetings

7 hours per session

COST

Initial:            €960(+VAT€182,40)

With subsidy:€236(+VAT€182,40)

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ- Ξενοδοχειακή Βιομηχανία

Limassol CHEI

23 Feb (Fri)

TIME: 09:00 – 17:00

DURATION

7 hours

1 meeting

COST

Initial:            €169(+VAT€32,11)

With subsidy:€50(+VAT€32,11)