Διαχείριση Κρίσεων σε Ξενοδοχεία

Δημιουργία Στρατηγικού πλάνου από τη Διευθυντική Ομάδα για αντιμετώπιση πανδημιών.

  • Επιχορηγούνται και όσοι βρίσκονται σε αναστολή εργασιών
  • Υλοποιείται σε μια ολοήμερη συνάντηση ή με τη μέθοδο της On-line εκπαίδευσης, σε 2 συναντήσεις των 4 ωρών

Οι τελευταίες εξελίξεις που σχετίζονται με τον κορωνοϊό έχουν φέρει τις επιχειρήσεις αντιμέτωπες με μια κατάσταση κρίσης την οποία οι Διευθυντές καλούνταιε να διαχειριστούν αποτελεσματικά. Η επόμενη ημέρα είναι καθοριστική, καθώς η άρση των μέτρων θα μας φέρει αντιμέτωπους με μια διαφορετική καθημερινότητα. Ο στρατηγικός σχεδιασμός πρέπει να αναθεωρηθεί και να ξεκινήσει να υλοποιείται το συντομότερο, αφού οι πρακτικές που θα ακολουθήσει η επιχείρηση, θα καθορίσουν την ομαλή επαναλειτουργία όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Σκοπός λοιπόν του προγράμματος είναι να αποκτήσουν τα στελέχη της επιχείρησης τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να προετοιμαστούν για την επαναλειτουργία. Στη συνέχεια, να διαχειριστούν τα νέα δεδομένα να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν παρόμοιες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον, προστατεύοντας έτσι την Υγεία & Ασφάλεια τόσο των εργαζομένων και επισκεπτών αλλά και την βιωσιμότητα της επιχείρησης.

  • Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης σαν ενδο-επιχειρησιακό με τη μέθοδο της κατά πρόσωπον εκπαίδευσης σε 1 συναντήση των 7 ωρών, νοουμένου ότι τηρεούντα τα ενδεικνυόμενα μέτρα.

Το πρόγραμμα έχει δημιουργηθεί μετά από διεξαγωγή έρευνας, που έχουμε πραγματοποιήσει με επικεφαλή τον κ. Ευγένιο Σάββα, με τη συμμετοχή ομάδας συνεργατών και δεκάδων Διευθυντών ξενοδοχείων, και αξιοποιώντας δεδομένα από Διεθνείς Συνεργάτες και Οργανισμούς.

Θα χρησιμοποιηθούν πολλαπλοί εκπαιδευτές, και φιλοξενούμενοι, και θα πραγματοποιηθεί με την μέθοδο της On- Line εκπαίδευσης

Crisis Management in Hospitality

Εκπαιδευτές

Duration:
After Subsity:
Initial Cost:
Hours:
Location: