Για Διευθυντές εστιατορίων που έχουν επαναλειτουργήσει ή ετοιμάζονται να επαναλειτουργήσουν

Ο σκοπός του Οδηγού είναι ακριβώς να σας παρέχει ένα πλαίσιο για βέλτιστες πρακτικές καθώς ανοίγετε ξανά. Αλλά όπως λέει και το ρητό, «ο διάβολος έχει πολλά ποδάρια». Κάθε εστιατόριο έχεις τις δικές του ιδιαιτερότητες και κάθε σενάριο ανοίγματος δεν μπορεί να ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις. Επίσης, αναγνωρίζουμε ότι δεν έχουν όλοι πρόσβαση στην απαραίτητη καθοδήγηση.

Έτσι, το CHEI Cyprus Hospitality Educational Institute σε συνεργασία με τη Mind the Gap και με την υποστήριξη του National Restaurant Association (NRA), έρχονται να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις που ετοιμάζονται να επαναλειτουργήσουν με ένα πλήρη οδηγό επαναλειτουργίας.

Δείτε εδώ και κατεβάστε, τον πλήρη Οδηγό για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Τομέα της Εστίασης, σε Ελληνικά ή Αγγλικά.