Ασφαλής Εξυπηρέτηση Πελατών στα Πρότυπα της Κυπριακής Φιλοξενίας

  • Απευθύνεται σε όλο το προσωπικό της επιχείρησης (Επιχορηγούνται και όσοι βρίσκονται σε αναστολή εργασιών)
  • Διάρκεια: 7 ώρες

Η κρίση που έχει επιφέρει η τελευταία πανδημία, έχει διαφοροποιήσει τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον τουρισμό. Η διαχείριση της ανασφάλειας που προκαλείται από την πρόσφατη επιδημική κρίση, δημιουργεί μια νέα ανάγκη στη διαχείριση του αισθήματος ασφάλειας των πελατών σε θέματα υγιεινής. Προτεραιότητα μας ωστόσο, παραμένει η διατήρηση της αυθεντικότητας του Κυπριακού τουριστικού προϊόντος, που έχει βασιστεί στην ντόπια κουλτούρα φιλοξενίας.

Μεγάλη έμφαση, θα δοθεί στα πρότυπα εμφάνισης, καθαριότητας και ατομικής υγιεινής, καθώς και στις υγειονομικές πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται σε όλες τις λειτουργίες της κάθε μονάδας ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τα πρωτόκολλά και τις οδηγίες των Αρχών του κράτους.

Το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιείται με σκοπό την γνωριμία με την πραγματική Κύπρο,  την υιοθέτηση της Κυπριακής κουλτούρας και την προσαρμογή των επαγγελματιών του τουρισμού στις αρχές της Ασφαλούς πλέον Κυπριακής φιλοξενίας.

Το πρόγραμμα διεξάγεται εντός της επιχείρησης, για το προσωπικό της κάθε επιχείρησης.

Δύναται να επιχορηγηθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Instructors

Duration: 7 Hours
Dates:
After Subsidy
Initial Cost:
Hours:
Location: