Επαγγελματίες Οροφοκομίας

Duration: 14 Hours
Initial Cost:
After Subsity:
Hours:
Location:
  • Απευθύνεται σε όλο το προσωπικό του Housekeeping
  • Διάρκεια: 14 -40 ώρες

 

Ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα σ’ ένα ξεενοδοχείο, είναι αυτό της Καθαριότητας. Τα Τμήματα Οροφοκομίας (Housekeeping) έχουν υποχρεώσεις απέναντι στους πελάτες σε σχέση όχι μόνο με τον καθαρισμό του δωματίου.

Οι τελευταίες εξελίξεις, έχουν φέρει τον ξενοδοχειακό κλάδο, αντιμέτωπο με μια κατάσταση κρίσης την οποία καλούμαστε να διαχειριστούμε αποτελεσματικά. Η επόμενη ημέρα θα είναι καθοριστική, αφού θα μας φέρει αντιμέτωπους με μια διαφορετική καθημερινότητα.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση σε στάσεις συμπεριφοράς και δεξιότητες, στον καθαρισμό δωματίων, γραφείων και κοινοχρήστων χώρων σε μια μονάδα, καθώς και στην πρόληψη και αντιμετώπιση πιθανών καταστάσεων που μπορεί να έχουν επίπτωση στην υγεία & ασφάλεια των πελατών και εργαζομένων, στο ξενοδοχείο.

Το πρόγραμμα διεξάγεται εντός της επιχείρησης, με τη μέθοδο της καθοδήγησης κατά την εργασία και η διάρκεια του εξαρτάται από την ανάγκη του κάθε Τμήματος.

Δύναται να επιχορηγηθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Instructors