Εργασιακές σχέσεις και Εργατικό κόστος

Ένα ουσιώδες πρόγραμμα για το Εργασιακό Σύστημα στην Κύπρο. Το πρόγραμμα στοχεύει να βοηθήσει τα Διοικητικά στελέχη να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις της επιχείρησής τους, να ερμηνεύουν με σύνεση τις νομοθεσίες, ώστε μακροπρόθεσμα να μπορούν να εργάζονται προς όφελος τόσο των υπαλλήλων τους όσο και της επιχείρησης.

Το πρόγραμμα ερμηνευει βασικούς νόμους και ενισχύει τις δεξιότητές σας στον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων απασχόλησης. Σας βοηθά στο να υπολογίσετε το πραγματικό εργασιακό κόστος, ώστε να μπορείτε να καθορίσετε το σύστημα αποδοχών καθώς και τα κίνητρα απόδοσης εντός του οργανισμού σας.

Στόχοι Κατάρτισης:

  • Στην κατανόηση βασικών πτυχών του Συστήματος εργασιακών Σχέσεων και ο ρόλος της Διευθυντικής Ομάδας στον Οργανισμό
  • Στη γνωριμία με τις βασικές Εργατικές νομοθεσίες
  • Στην κατανόηση των υποχρεώσεων εργοδότησης ως προς τον προσδιορισμό όρων εργοδότησης.
  • Στην ανάπτυξη ικανοτήτων καθορισμού Συστήματος Αμοιβών στην εταιρεία
  • Στην ανάπτυξη της γνώσης ως προς τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τον υπολογισμό του εργατικού κόστους, τη σημασία, και τον τρόπο υπολογισμού του.
  • ΕΙδική αναφορά θα γίνει στη νομοθεσία για την Ισότητα των φύλων στην εργασία και τη Σεξουαλική παρενόχληση με φιλοξενούμενη την Δρ. Άννα Πηλαβάκη

Instructor

Polys Polykarpou

Polys WEB

Guest Speaker

Dr. Anna Pilavaki

Dr. Anna Pilavaki
Duration: 7 Hours
Choose a Date: September 23 or 25
After Subsidy: €50,00 (+€32.11 VAT)
Initial Cost: €169,00 (+€32.11 VAT)
Hours: 9:00- 17:00
Location: CHEI Limassol