Δείτε εδώ και κατεβάστε, έναν πλήρη Οδηγό διαχείρισης των προκλήσεων που προκύπτουν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Όλες οι συμβουλές / προτάσεις, είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικτυακής έρευνας και η συνεισφορά/ ανατροφοδότηση Διευθυντών ξενοδοχείων από την Κύπρο, έτσι ώστε να ξεπεραστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι επιπτώσεις του κορωνοϊού στη βιομηχανία μας.

Συντονιστής έρευνας: κ. Ευγένιος Σάββα.

View and download a comprehensive Guide to deal with management challenges due to the coronavirus pandemic.

The advices and recommendations are the result of online research and the input / feedback of hoteliers from Cyprus to overcome the effects of Covid-19 on our industry in the best possible way.

Research Coordinator: Mr. Eugenios Savva

Διαχείριση Κρίσεων σε Ξενοδοχεία

Δημιουργία Στρατηγικού πλάνου από τη Διευθυντική Ομάδα για αντιμετώπιση πανδημιών.

  • Μονοεπιχειρησιακό πρόγραμμα
  • Επιχορηγούνται και όσοι βρίσκονται σε αναστολή εργασιών
  • Μέθοδος On-line εκπαίδευσης: 4 συναντήσεις των 2 ωρών
  • Μέθοδος Κατά πρόσωπον εκπαίδευσης: 1 συναντήση των 7 ωρών (νοουμένου ότι τηρείται η απόσταση  8m² / άτομο)

Οι τελευταίες εξελίξεις που σχετίζονται με τον κορωνοϊό έχουν φέρει τις επιχειρήσεις αντιμέτωπες με μια κατάσταση κρίσης την οποία οι Διευθυντές καλούνταιε να διαχειριστούν αποτελεσματικά. Η επόμενη ημέρα είναι καθοριστική, καθώς η άρση των μέτρων θα μας φέρει αντιμέτωπους με μια διαφορετική καθημερινότητα. Ο στρατηγικός σχεδιασμός πρέπει να αναθεωρηθεί και να ξεκινήσει να υλοποιείται το συντομότερο, αφού οι πρακτικές που θα ακολουθήσει η επιχείρηση, θα καθορίσουν την ομαλή επαναλειτουργία όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Σκοπός λοιπόν του προγράμματος είναι να αποκτήσουν τα στελέχη της επιχείρησης τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να προετοιμαστούν για την επαναλειτουργία. Στη συνέχεια, να διαχειριστούν τα νέα δεδομένα να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν παρόμοιες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον, προστατεύοντας έτσι την Υγεία & Ασφάλεια τόσο των εργαζομένων και επισκεπτών αλλά και την βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Crisis Management in Hospitality

Το πρόγραμμα έχει δημιουργηθεί μετά από διεξαγωγή έρευνας, που έχουμε πραγματοποιήσει με επικεφαλή τον κ. Ευγένιο Σάββα, με τη συμμετοχή ομάδας συνεργατών και δεκάδων Διευθυντών ξενοδοχείων, και αξιοποιώντας δεδομένα από Διεθνείς Συνεργάτες και Οργανισμούς.

Θα χρησιμοποιηθούν πολλαπλοί εκπαιδευτές, και φιλοξενούμενοι, και θα πραγματοποιηθεί με την μέθοδο της On- Line εκπαίδευσης

Διαχείριση Κρίσεων & Ετοιμότητα προσωπικού για αντιμετώπιση Έκτακτων Περιστατικών

Περιλαμβάνει αντιμετώπιση Περιστατικών covid- 19 και διατήρηση του αισθήματος ασφάλειας των πελατών

  • Μονοεπιχειρησιακό πρόγραμμα
  • Επιχορηγούνται και όσοι βρίσκονται σε αναστολή εργασιών
  • Μέθοδος Κατά πρόσωπον εκπαίδευσης: 1 συναντήση των 7 ωρών (νοουμένου ότι τηρείται η απόσταση  8m² / άτομο)

Ένα πρόγραμμα που ασχολείται ιδιαίτερα με την εκπαίδευση του προσωπικού μια ξενοδοχειακής μονάδας, για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (emergencies). Έκτακτο περιστατικό μπορεί να είναι η πυρκαγιά, ο σεισμός, ένα ατύχημα, η δολιοφθορά, μια φυσική καταστροφή, οι βιολογικοί κίνδυνοι και άλλα. Στην τελευταία κατηγορία, προστίθενται πλέον και οι επιδημίες, πανδημίες, ιδιαίτερα μετά την τελευταία εξάπλωση του covid- 19.

Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν όλοι οι εργαζόμενοι, τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τον εντοπισμό και αντιμετώπιση πιθανών καταστάσεων έκτακτων αναγκών, ατυχημάτων και κρίσεων που μπορεί να έχουν επίπτωση στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, επισκεπτών, του εξοπλισμού, των προϊόντων και των εγκαταστάσεων της επιχείρησης

Maid working at a hotel

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στη διαχείριση της έκτακτης πανδημικής κρίσης (covid-19). Θα δοθεί Οδηγός με γραπτές σημειώσεις προληπτικών ενεργειών και δράσεων σε περίπτωση τέτοιου περιστατικού. Θα δοθούν σενάρια για όλες τις πιθανές περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών.