ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ 

Όλα τα Σχέδια Αναστολής Εργασιών & Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων

COVID-19 Σχετιζόμενα προγράμματα
Οδηγοί επαναλειτουργίας

Δείτε εδώ και κατεβάστε, έναν πλήρη Οδηγό διαχείρισης των προκλήσεων που προκύπτουν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Όλες οι συμβουλές / προτάσεις, είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικτυακής έρευνας και η συνεισφορά/ ανατροφοδότηση Διευθυντών ξενοδοχείων από την Κύπρο, έτσι ώστε να ξεπεραστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι επιπτώσεις του κορωνοϊού στη βιομηχανία μας.

Συντονιστής έρευνας: κ. Ευγένιος Σάββα.

View and download a comprehensive Guide to deal with management challenges due to the coronavirus pandemic.

The advices and recommendations are the result of online research and the input / feedback of hoteliers from Cyprus to overcome the effects of Covid-19 on our industry in the best possible way.

Research Coordinator: Mr. Eugenios Savva