Εργασιακές σχέσεις και Εργατικό κόστος

ΕΝΑ ΟΥΣΙΩΔΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Το σεμινάριο είναι ένα ουσιώδες πρόγραμμα για όλους τους εργοδότες και τις Διευθυντικές ομάδες.

Προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τις νομικές υποχρεώσεις του οργανισμού σας έναντι των υπαλλήλων του και σας βοηθά να ερμηνεύσετε σωστά τις σχετικές για την απασχόληση νομοθεσίες προκειμένου να διασφαλίσετε ότι η εταιρεία σας λειτουργεί ομαλά και οι εργαζόμενοι σας είναι ικανοποιημένοι.

Σε τι θα ωφεληθείτε

Αυτό το πρόγραμμα θα σας εκπαιδεύσει στους βασικούς νόμους για την απασχόληση και θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε τις δεξιότητες που χρειάζεστε, ώστε να μπορείτε να εντοπίζετε και να λύνετε τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν με τους υπαλλήλους σας.

Θα μάθετε επίσης πώς να υπολογίζετε το πραγματικό κόστος εργασίας προκειμένου να εφαρμόσετε ένα κατάλληλο σύστημα αμοιβών και να εισαγάγετε κίνητρα απόδοσης εντός του οργανισμού σας.

Στόχοι Κατάρτισης

  • Κατανόηση βασικών πτυχών του Συστήματος εργασιακών Σχέσεων και ο ρόλος της Διευθυντικής Ομάδας στον Οργανισμό
  • Γνωριμία με τις βασικές Εργατικές νομοθεσίες
  • Κατανόηση των υποχρεώσεων εργοδότησης ως προς τον προσδιορισμό όρων εργοδότησης.
  • Ανάπτυξη ικανοτήτων καθορισμού Συστήματος Αμοιβών στην εταιρεία
  • Ανάπτυξη της γνώσης ως προς τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τον υπολογισμό του εργατικού κόστους, τη σημασία, και τον τρόπο υπολογισμού του.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όσους κατέχουν διευθυντικό ρόλο σε μια εταιρεία. Αυτό περιλαμβάνει υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού, Διευθύνοντες Συμβούλους, Γενικούς Διευθυντές κ.λπ.

Εκπαιδευτής

Φιλοξενούμενος

Άντης Αποστόλου

Ανώτερος Λειτουργός Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Υπουργείου Εργασίας και προϊστάμενος Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων.

Θα αναλύσει τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης λόγω του Covid-19 και πώς επηρεάζει την απασχόληση σε εταιρείες.

Δριάρκεια: 7 ώρες
Ημερομηνίες: 17 & 18 Μάρτίου 2021
Κόστος μετά την επιχορήγηση: €50,00 (+€32.11 VAT)
Αρχικό Κόστος: €169,00 (+€32.11 VAT)
Ώρες: 9:00- 12:45
Τοποθεσία: Διαδυκτιακό Σεμινάριο (Online)

«Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης».