Τεχνικές χρήσης κινήτρων και ανάπτυξης μέσω εκπαίδευσης

Η επιτυχία ενός Οργανισμού εξαρτάται από την ικανότητά των βασικών στελεχών να βοηθούν στην αποτελεσματική Απόδοση του Προσωπικού. Να εκπαιδεύουν, να καθοδηγούν, να υποκινούν και να ελέγχουν το βαθμό στον οποίο οι εργαζόμενοι συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων.

Το πρόγραμμα, απευθύνεται σε άτομα με ηγετικό ρόλο σε μια επιχείρηση, με σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στην αποτελεσματική χρήση κινήτρων μέσω εκπαίδευσης, καθοδήγησης και αξιολόγησης απόδοσης. Έτσι, θα διασφαλίζουν την ενεργό εμπλοκή των εργαζομένων ώστε να μπορούν να συνεισφέρουν στην ποιοτική εμπειρία του πελάτη, τη διατήρηση και αύξηση της ανταγωνιστικότητας του Οργανισμού και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών.

Πλήρως επιχορηγημένο από την ΑΝΑΔ
Κύριες Ενότητες
 • Τι παρακινεί τους εργαζομένους
 • Συμμετοχικότητα
 • Διαχείριση πολυπολυτισμικών ομάδων
 • Οικοδόμηση αποδοτικών ομάδων
 • Μέτρηση παραγωγικότητας
 • Αξιολόγηση απόδοσης
 • Βελτίωση απόδοσης μέσω εκπαίδευσης
Σε ποιους Απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται στα εποπτικά μέλη του οργανισμού, και στο προσωπικό που έχει σχέση με τα θέματα καθοδήγησης υφιστάμενου προσωπικού.

Δεν συνδέεται άμεσα με το Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ).

Εκπαιδευτές
Σπύρος Μιχαηλίδης
Διάρκεια: 14 ώρες
Χώρος: Στην εταιρεία ή στο δικό μας Εκπ. Κέντρο
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην πιο κάτω φόρμα, για να σας στείλουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες και να απαντήσουμε σε κάθε σας απορία!

  Your Name (required)

  Your Email (required)

  Subject

  Telephone

  Your Message