Εργατικές νομοθεσίες

Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Περί κατώτατου μισθού (μέχρι 31/12/2022)

Εθνικός Κατώτατος μισθός (από 1/1/2023)

Περί ενημέρωσης Εργοδοτουμένων για τους όρους απασχόληση (ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ)

Ο περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας Νόμος του 2023 ΝΕΟΣ

Περί Θέσπισης Γενικού Πλαισίου Ενημέρωσης και Διαβούλευσης

Νόμος για τη Συνδικαλιστική Οργάνωση

Περί Οργάνωσης χρόνου Εργασίας

Περί ωρών απασχόλησης

Περί μερικής Απασχόλησης

Περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου χρόνου

Περί προστασίας των μισθών

Περί προστασίας των μισθών (Τροποποίηση 2022)

Περί Ετησίων Αδειών

Περι ετησίων αδειών Τροποποίηση 2023

Περί Τερματισμού Απασχόλησης

Πίνακες προειδοποιήσεων & Πλεονασμού

Εργοδότηση Αλλοδαπών Φοιτητών

Περί Ομαδικών Απολύσεων

Περί Περί προστασίας της Μητρότητας

Ο περί Αδειών (Πατρότητας, Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας)

Περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ αντρών & γυναικών 2002/ 04

Περί Ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση