Εργατικές νομοθεσίες

Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Περί κατώτατου μισθού (μέχρι 31/12/2022)

Εθνικός Κατώτατος μισθός (από 1/1/2023)

Περί ενημέρωσης Εργοδοτουμένων για τους όρους απασχόληση

Περί Θέσπισης Γενικού Πλαισίου Ενημέρωσης και Διαβούλευσης

Νόμος για τη Συνδικαλιστική Οργάνωση

Περί Οργάνωσης χρόνου Εργασίας

Περί ωρών απασχόλησης

Περί μερικής Απασχόλησης

Περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου χρόνου

Περί προστασίας των μισθών

Περί Ετησίων Αδειών

Περί Τερματισμού Απασχόλησης

Πίνακες προειδοποιήσεων & Πλεονασμού

Εργοδότηση Αλλοδαπών Φοιτητών

Περί Ομαδικών Απολύσεων

Περί Περί προστασίας της Μητρότητας

Περί Περί προστασίας της Πατρότητας

Περί γονικής Άδειας & για λόγους Ανώτερης βίας

Περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ αντρών & γυναικών 2002/ 04

Περί Ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση