Σεξουαλική παρενόχληση στο εργασιακό περιβάλλον

Σεξουαλική παρενόχληση στο εργασιακό περιβάλλον Επιχορηγημένο ενδοεπιχειρησιακό πρόγραμμα. Η σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις. Κάθε εργοδότης, οφείλει να διασφαλίζει την προστασία όλων των υπαλλήλων από συμπεριφορές σεξουαλικής παρενόχλησης στο εργασιακό περιβάλλον, είτε μεταξύ συναδέλφων, προϊσταμένων ή συνεργατών. Έχει τη νομική υποχρέωση να τηρεί τον «Περί Ίσης…

Ένταξη & ενσωμάτωση της διαφορετικότητας στην εργασία

Ένταξη & ενσωμάτωση της διαφορετικότητας στην εργασία Επιχορηγημένο ενδοεπιχειρησιακό πρόγραμμα. Αν εργοδοτείτε ποικιλόμορφο προσωπικό, τότε ενδεχομένως οι δημογραφικές αλλαγές λόγω της μετανάστευσης αλλά και της εισροής Ευρωπαίων πολιτών,  να έχουν επηρεάσει και τον δικό σας οργανισμό. Με την ένταξη της διαφορετικότητας στο εργασιακό περιβάλλον, όχι μόνο μπορείτε να διασφαλίσετε ομαλές εργασιακές συνθήκες, αλλά και να…

Ανάπτυξη Εταιρικής Κουλτούρας

Ανάπτυξη Εταιρικής Κουλτούρας Το Πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη της Εταιρικής Κουλτούρας, στην ενίσχυση των δεξιοτήτων προσωπικής επιρροής με θετικό τρόπο και στην ανάπτυξη μιας εταιρικής κουλτούρας με βάση το όραμα και τους στόχους του Οργανισμού. Στη σύγχρονη διοίκηση, για να πετύχετε το στόχο και τους στόχους σας, πρέπει να δημιουργηθεί και να καλλιεργηθεί το υπόβαθρο…

Ομαδικότητα στο Χώρο Εργασίας

Ομαδικότητα στο Χώρο Εργασίας Βελτίωση ανθρώπινων σχέσεων και επαγγελματικής συμπεριφοράς Η ομαδικότητα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για αποδοτική εργασία. Η ομαλή διεκπεραίωση των εργασιών, η αύξηση της παραγωγικότητας και η άμεση επίλυση των προκλήσεων πηγάζουν μέσα από ένα καλό και συνεργατικό εταιρικό κλίμα. Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των καταρτιζόμενων στη σημασία της ομαδικότητας στον…

Εξυπηρέτηση πελατών

Εξυπηρέτηση πελατών & Τεχνικές Αύξησης Πωλήσεων Το πρόγραμμα αποτελεί μια σειρά από ενότητες που ο σκοπός τους είναι η παροχή εξυπηρέτησης σε υψηλό επαγγελματικό επίπεδο, η ικανότητα οικοδόμησης σχέσης με πελάτες, καθώς και η επίτευξη πωλήσεων. Σε κάθε εταιρεία, υπάρχει ένας κύκλος πωλήσεων, όπου εμπλέκονται άμεσα οι υπάλληλοι όλων των τμημάτων επειδή  έρχονται σε απ’…

Foreign Language for Business

Foreign Language for Business Μιλήστε τη γλώσσα του επαγγέλματος σας! Μέσα από τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα για Ξένες Γλώσσες για Επιχειρήσεις, το προσωπικό σας θα αποκτήσι την ευχέρεια και αυτοπεποίθηση στη χρήση της γλώσσας που επιθυμείτε! Κάθε πρόγραμμα, προσαρμόζεται στα δεδομένα της δικής σας επιχείρησης και τομέα δραστηριοποίησης, ώστε να σας δώσει όλα τα εφόδια…

Εργασιακές Σχέσεις & Εργασιακό Κόστος

Εργασιακές σχέσεις και Εργατικό κόστοςΕΝΑ ΟΥΣΙΩΔΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Το σεμινάριο είναι ένα ουσιώδες πρόγραμμα για όλους τους εργοδότες και τις Διευθυντικές ομάδες. Προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τις νομικές υποχρεώσεις του οργανισμού σας έναντι των υπαλλήλων του και σας βοηθά να ερμηνεύσετε σωστά τις σχετικές για την απασχόληση νομοθεσίες προκειμένου να…

Αποτελεσματική Διοίκηση & Εποπτεία

Αποτελεσματική Διοίκηση & Εποπτεία Σκοπός του προγράμματος, είναι η αποτελεσματική διαχείριση προσωπικού με τις τάσεις του σύγχρονου μάνατζμεντ, καθώς και την ανάπτυξη ικανότητας εποπτείας και ηγεσίας. Να βοηθήσει τα άτομα που εκ της θέσεως τους ασκούν Διευθυντικά, εποπτικά και ηγετικά καθήκοντα, να τα αναπτύξουν στο μέγιστο βαθμό. Έτσι θα μπορούν να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην ανταγωνιστικότητα,…

Εκπαίδευση & Καθοδήγηση Ομάδων

Εκπαίδευση & Καθοδήγηση Ομάδων Μέθοδοι καθοδήγησης για την οικοδόμηση και ανάπτυξη αποτελεσματικών ομάδων Η επιτυχία ενός Οργανισμού εξαρτάται από την ικανότητα των βασικών στελεχών του, να διασφαλίζουν την αποτελεσματική απόδοση του προσωπικού. Να συμβάλλουν στην ομάλη ένταξη νέων μελών στις ομάδες τους. Να εκπαιδεύουν, να καθοδηγούν, να υποκινούν και να αξιολογούν το βαθμό στον οποίο…

Τεχνικές επιλογής και συνέντευξης υποψηφίων

Τεχνικές επιλογής και συνέντευξης υποψηφίων Η πρόσληψη του σωστού υπαλλήλου, ανταποδίδει στην παραγωγικότητα, συνεισφέρει σε μια επιτυχή σχέση απασχόλησης, και έχει θετικό αντίκτυπο στο συνολικό εργασιακό περιβάλλον. Πρόκειται για μια σημαντική διαδικασία. Η  επιλογή εργασίας αποτελεί για τον υπάλληλο μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που έχει να πάρει από την πρώτη μέρα που θα…