Ασφαλής Εξυπηρέτηση Πελατών στα Πρότυπα της Κυπριακής Φιλοξενίας

Ασφαλής Εξυπηρέτηση Πελατών στα Πρότυπα της Κυπριακής Φιλοξενίας Απευθύνεται σε όλο το προσωπικό της επιχείρησης (Επιχορηγούνται και όσοι βρίσκονται σε αναστολή εργασιών) Διάρκεια: 7 ώρες Η κρίση που έχει επιφέρει η τελευταία πανδημία, έχει διαφοροποιήσει τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον τουρισμό. Η διαχείριση της ανασφάλειας που προκαλείται από την πρόσφατη επιδημική…

Διαχείριση Κρίσεων σε Ξενοδοχεία

Διαχείριση Κρίσεων σε Ξενοδοχεία Δημιουργία Στρατηγικού πλάνου από τη Διευθυντική Ομάδα για αντιμετώπιση πανδημιών. Επιχορηγούνται και όσοι βρίσκονται σε αναστολή εργασιών Υλοποιείται σε μια ολοήμερη συνάντηση ή με τη μέθοδο της On-line εκπαίδευσης, σε 2 συναντήσεις των 4 ωρών Οι τελευταίες εξελίξεις που σχετίζονται με τον κορωνοϊό έχουν φέρει τις επιχειρήσεις αντιμέτωπες με μια κατάσταση…

Μέτρα πρόληψης & Ετοιμότητα προσωπικού για αντιμετώπιση Έκτακτων Περιστατικών

Μέτρα πρόληψης & Ετοιμότητα προσωπικού για αντιμετώπιση Έκτακτων Περιστατικών Περιλαμβάνει, ενημέρωση, μέτρα πρόληψης και ατομικής προστασίας καθώς και  διατήρηση του αισθήματος ασφάλειας των πελατών Μονοεπιχειρησιακό πρόγραμμα Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι βρίσκονται σε αναστολή εργασιών Μέθοδος Κατά πρόσωπον εκπαίδευσης: 1 συνάντηση των 7 ωρών, νοουμένου ότι τηρούνται τα ενδεικνυόμενα μέτρα Ένα πρόγραμμα που ασχολείται ιδιαίτερα…