Ανάπτυξη Αειφόρου Τουρισμού

Ανάπτυξη αειφόρου τουρισμού ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔ Τα κριτήρια και οι δείκτες πιστοποίησης και προώθησης του αειφόρου τουρισμού! Οι κυρίαρχες τάσεις για τα επόμενα χρόνια στον τουρισμό, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες θα είναι: Μια διαρκώς αυξανόμενη τάση για μεμονωμένα ταξίδια – Αναζήτηση και ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού – Μείωση του μέσου όρου ηλικίας των…

Supervision in the Hospitality Industry

Supervision in the Hospitality Industry Αυτό το μάθημα απευθύνεται σε επαγγελματίες που έχουν Διοικητικούς, εποπτικούς και ηγετικούς ρόλους στη βιομηχανία φιλοξενίας. Σάς βοηθά να αναπτύξετε αποτελεσματικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την επιτυχία στον κλάδο. Ένα βασικό μάθημα σε όλα τα Προγράμματα εξειδίκευσης του AH & LEI. Καλύπτει μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών διαχείρισης συγκρούσεων,…

Εργασιακές Σχέσεις & Εργατικές Νομοθεσίες

Εργασιακές Σχέσεις & Εργατικές ΝομοθεσίεςΕιδικό θέμα: Απασχόληση αλλοδαπών και αιτητών ασύλου Το σεμινάριο είναι ένα ουσιώδες πρόγραμμα για όλους τους εργοδότες και τις Διευθυντικές ομάδες. Προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τις νομικές υποχρεώσεις του οργανισμού σας έναντι των υπαλλήλων του και σας βοηθά να ερμηνεύσετε σωστά τις σχετικές για την απασχόληση νομοθεσίες προκειμένου να διασφαλίσετε ότι…

Αποτελεσματική Διοίκηση & Εποπτεία

Αποτελεσματική Διοίκηση & Εποπτεία Σκοπός του προγράμματος, είναι η αποτελεσματική διαχείριση προσωπικού με τις τάσεις του σύγχρονου μάνατζμεντ, καθώς και την ανάπτυξη ικανότητας εποπτείας και ηγεσίας. Να βοηθήσει τα άτομα που εκ της θέσεως τους ασκούν Διευθυντικά, εποπτικά και ηγετικά καθήκοντα, να τα αναπτύξουν στο μέγιστο βαθμό. Έτσι θα μπορούν να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην ανταγωνιστικότητα,…

Εκπαίδευση & Καθοδήγηση Ομάδων

Εκπαίδευση & Καθοδήγηση Ομάδων Μέθοδοι καθοδήγησης για την οικοδόμηση και ανάπτυξη αποτελεσματικών ομάδων Η επιτυχία ενός Οργανισμού εξαρτάται από την ικανότητα των βασικών στελεχών του, να διασφαλίζουν την αποτελεσματική απόδοση του προσωπικού. Να συμβάλλουν στην ομάλη ένταξη νέων μελών στις ομάδες τους. Να εκπαιδεύουν, να καθοδηγούν, να υποκινούν και να αξιολογούν το βαθμό στον οποίο…

Τεχνικές επιλογής και συνέντευξης υποψηφίων

Τεχνικές επιλογής και συνέντευξης υποψηφίων Η πρόσληψη του σωστού υπαλλήλου, ανταποδίδει στην παραγωγικότητα, συνεισφέρει σε μια επιτυχή σχέση απασχόλησης, και έχει θετικό αντίκτυπο στο συνολικό εργασιακό περιβάλλον. Πρόκειται για μια σημαντική διαδικασία. Η  επιλογή εργασίας αποτελεί για τον υπάλληλο μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που έχει να πάρει από την πρώτη μέρα που θα…

Developing a Performance Appraisal System

Developing a Performance Appraisal System “You can administer only what you can measure,” said the famous Peter Drucker, and it precisely applies in the case of Human Resources. Staff assessment, when performed systematically and fairly, not only allows the Management to control and improve, but mainly acts as a motivational tool for employees, who know…

Managing Hospitality Human Resources

HR Management in Hospitality Η Φιλοξενία είναι μια βιομηχανία που βασίζεται στους ανθρώπους, και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού είναι μια κρίσιμη λειτουργία σε κάθε σύγχρονη επιχείρηση φιλοξενίας. Όταν πρόκειται για ξενοδοχειακή μονάδα, όπου οι δεξιότητες και η συμπεριφορά του προσωπικού καθορίζουν την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχουν καταρτισμένοι και αποτελεσματικοί διευθυντές…

Certified Spa Supervisor (CSS)

Certified Spa Supervisor (CSS) Το πρόγραμμα Certified Spa Supervisor (CSS) είναι μια πιστοποίηση για Επόπτες και Διευθυντές SPA και κέντρων Ευεξίας. Το πρόγραμμα πιστοποίησης αναπτύχθηκε από το AH & LEI, (American Hotel & Lodging Educational Institute) σε συνεργασία με τον Διεθνή Σύνδεσμο SPA (iSPA) για την παροχή εκπαίδευσης για Υπεύθυνους σε ΣΠΑ οι οποίοι μπορεί…

Certified Hospitality Supervisor (CHS®)

Πιστοποιημένος Επόπτης Φιλοξενίας (CHS®) Το πρόγραμμα με τον τίτλο Certified Hospitality Supervisor CHS® είναι η πιο διάσημη πιστοποίηση που υπάρχει για έναν επόπτη φιλοξενίας και αποτελεί μέρος μιας ελίτ ομάδας επαγγελματιών φιλοξενίας. Ένα αρθρωτό πρόγραμμα, που καλύπτει όλες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζεται για να διακρίνετε έναν επιτυχημένο διευθυντή. Οι επόπτες θα αποκτήσουν…