Ανάπτυξη Αειφόρου Τουρισμού

Ανάπτυξη αειφόρου τουρισμού ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔ Τα κριτήρια και οι δείκτες πιστοποίησης και προώθησης του αειφόρου τουρισμού! Οι κυρίαρχες τάσεις για τα επόμενα χρόνια στον τουρισμό, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες θα είναι: Μια διαρκώς αυξανόμενη τάση για μεμονωμένα ταξίδια – Αναζήτηση και ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού – Μείωση του μέσου όρου ηλικίας των…

Τεχνικές χρήσης κινήτρων και ανάπτυξη

Τεχνικές χρήσης κινήτρων και ανάπτυξης μέσω εκπαίδευσης Η επιτυχία ενός Οργανισμού εξαρτάται από την ικανότητά των βασικών στελεχών να βοηθούν στην αποτελεσματική Απόδοση του Προσωπικού. Να εκπαιδεύουν, να καθοδηγούν, να υποκινούν και να ελέγχουν το βαθμό στον οποίο οι εργαζόμενοι συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων. Το πρόγραμμα, απευθύνεται σε άτομα με ηγετικό ρόλο σε μια…

Food Safety Managing with the HACCP System

Food Safety Managing with the HACCP System Αυτό το μάθημα αποτελεί μέρος του F&B Management Specialization και παρουσιάζει τη μέθοδο επικινδυνότητας Κρίσιμου Σημείου Ελέγχου (HACCP) της ασφάλειας των τροφίμων χρησιμοποιώντας μια συστηματική, ευκολονόητη προσέγγιση που απευθύνεται σε επόπτες και Διευθυντές στη βιομηχανία φιλοξενίας. Το μάθημα λειτουργεί ως χρήσιμη πηγή καθορισμένων όρων με σαφήνεια και λεπτομερείς…

Planning and Control for F&B Operations

Planning and Control for F&B Operations Μάθετε τις τελευταίες εξελίξεις στις διαδικασίες ελέγχου που χρησιμοποιούνται για τη μείωση του κόστους στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών σε αυτό το βασικό μάθημα Διοίκησης που απευθύνεται σε προσωπικό – κλειδιά της φιλοξενίας. Ως μέρος του F&B Management Specialization, αυτό το μάθημα διερευνά πώς ο σχεδιασμός κι ο έλεγχος…

Managing Technology in Hospitality

Managing Technology in Hospitality Η τεχνολογία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της βιομηχανίας φιλοξενίας, με νέα συστήματα που εισάγονται συχνά για να βοηθήσουν στον εξορθολογισμό των διαφόρων λειτουργιών που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία ενός ξενοδοχείου ή μονάδας φιλοξενίας. Αυτή η συνεχής τεχνολογική ανάπτυξη σημαίνει ότι οι επαγγελματίες πρέπει να παραμείνουν μπροστά από τις τελευταίες τεχνολογικές…

Managing Beverage Operations

Managing Beverage Operations Αυτό το μάθημα προετοιμάζει τους συμμετέχοντες για μια πρόκληση στη διαχείρισης μιας μονάδας ποτών (Bars) σε περιβάλλον φιλοξενίας. Με έμφαση στις πρακτικές διαχείρισης και ηγεσίας, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών προσλήψεων και αξιολογήσεων απόδοσης, καλύπτει επίσης την πώληση και εμπορία τροφίμων και ποτών, καθώς και τα καθήκοντα και τις ευθύνες των μπάρμαν και των σερβιτόρων…

Supervision in the Hospitality Industry

Supervision in the Hospitality Industry Αυτό το μάθημα απευθύνεται σε επαγγελματίες που έχουν Διοικητικούς, εποπτικούς και ηγετικούς ρόλους στη βιομηχανία φιλοξενίας. Σάς βοηθά να αναπτύξετε αποτελεσματικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την επιτυχία στον κλάδο. Ένα βασικό μάθημα σε όλα τα Προγράμματα εξειδίκευσης του AH & LEI. Καλύπτει μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών διαχείρισης συγκρούσεων,…

Management of Food & Beverage Operations

Management of Food & Beverage Operations Η εξυπηρέτηση είναι το κλειδί για την ικανοποίηση των επισκεπτών και αυτό το μάθημα θα σας διδάξει πως να σχεδιάσετε και να διαχειριστείτε με επιτυχία τα διαφορετικά Τμήματα F&B, σε ένα ξενοδοχείο ή στην εστίαση. Μέσα από αυτό το μάθημα, το οποίο αποτελεί μέρος του F&Β Management Specialization, θα…

Security and Loss Prevention Management

Security and Loss Prevention Management Αποτελεί ένα από τα μαθήματα που οδηγούν στο  five-course Housekeeping Management Specialization του AH&LEI και καλύπτει μία από τις κύριες ανησυχίες της βιομηχανίας φιλοξενίας σήμερα: ασφάλεια και προστασία. Οι επαγγελματίες της Ασφάλειας θα αποκτήσουν το υπόβαθρο που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν όλα τα θέματα ασφάλειας και προστασίας που επηρεάζουν την…

Managing Housekeeping Operations

Managing Housekeeping Operations Αποτελεί το βασικό μάθημα του προγράμματος εξειδίκευσης Housekeeping Management Specialization του AH & LEI. Το Managing Housekeeping Operations είναι ένα περιεκτικό, ολοκληρωμένο πρόγραμμα διοίκησης, το οποίο αναπτύσσει δεξιότητες στο σχεδιασμό, την οργάνωση, την εφαρμογή και τον έλεγχο ολόκληρης της διαδικασίας καθαρισμού, επισημαίνοντας τις βασικές αρχές της αποτελεσματικής διαχείρισης του τμήματος Housekeeping Οι…