Προσεχή Μαθήματα (A Εξάμηνο 2022)

20 Ιανουαρίου

Coming up in…

2022/01/20 09:00:00

27 Ιανουαρίου

Coming up in…

2022/01/27 09:00:00

8&9 Μαρτίου

Coming up in…

2022/02/08 09:00:00

Έναρξη: 14 Μαρτίου

Coming up in…

2022/03/07 09:00:00

Έναρξη: 14 Μαρτίου

Coming up in…

2022/03/07 09:00:00

Έναρξη: 30 Μαρτίου

Coming up in…

2022/03/29 09:00:00

Έναρξη: 05 Απριλίου

Coming up in…

2022/04/04 18:00:00

Έναρξη: 20 Απριλίου

Coming up in…

2022/04/20 09:00:00

Έναρξη: 21 Απριλίου

Coming up in…

2022/04/21 09:00:00

Έναρξη: 17 Μαΐου

Coming up in…

2022/05/17 09:00:00

Εγγραφές μέχρι: 30 Ιουνίου

Review Sessions: Νοέμβριος 2022 – Φεβρουάριος 2023

Coming up in…

2022/11/01 09:00:00