ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Πιο κάτω μπορείτε να βρίσκετε Εκπαιδευτικές σημειώσεις και ασκήσεις για τα μαθήματα.  “Food and Beverage Management”  από το AH&LEI. Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα θα αναρτώνται σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθημάτων και με τις οδηγίες της ομάδας των Εκπαιδευτών

 TRAINING NOTES

Below you can find Educational notes and exercises for the lessons  “Food and Beverage Management” by AH & LEI. All training resources shall be uploaded as per the needs of the lessons, and the guidance of the Training Instructors.

F & B Management

Chapter 1

Activity

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/05/CHAPTER-1.pdf”]

The Challenge of Food and Beverage Operations

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/05/01-CHEI-The-Challenge-of-Food-and-Beverage-Operations.pdf”]

Chapter 2

Activity

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/05/CHAPTER-2.pdf”]

The Control Function

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/05/02-CHEI-The-Control-Function.pdf”]

Chapter 3

Activity

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/05/CHAPTER-3-Activity.pdf”]

The Menu, The Foundation for Control

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/05/03-CHEI-The-Menu-The-Foundation-for-Contol.pdf”]

Chapter 4

Activity

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/05/CHAPTER-4-Activity.pdf”]

Planning & Control for Food Beverage Operations

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/05/04-CHEI-Operations-Budgeting-and-Cost-Volume-Profit-Analysis.pdf”]

Chapter 5

Activity

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/05/CHAPTER-5-Activity.pdf”]

Determining Food and Beverage Standards

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/05/05-CHEI-Determining-Food-and-Beverage-Standards.pdf”]

Chapter 6

Activity

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/05/CHAPTER-6-Activity.pdf”]

Purchasing and Receiving Controls

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/05/06-CHEI-Purchasing-and-Receiving-Controls.pdf”]

Chapter 7

Activity

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/06/CHAPTER-7-Activity.pdf”]

CHEI Storing and Issuing Controls

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/06/07-CHEI-Storing-and-Issuing-Controls.pdf”]

Chapter 8

Activity

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/06/CHAPTER-8-Activity.pdf”]

CHEI Production and Serving Control

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/06/08-CHEI-Production-and-Serving-Control.pdf”]

Chapter 9

Activity

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/06/CHAPTER-9-Activity.pdf”]

Calculating Actual Food and Beverage Costs

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/06/09-CHEI-Calculating-Actual-Food-and-Beverage-Costs.pdf”]

Chapter 10

Activity

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/06/CHAPTER-10-Activity.pdf”]

Control, Analysis, Corrective Action, and Evaluation

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/06/10-CHEI-Control-Analysis-Corrective-Action-and-Evaluation.pdf”]

Chapter 11

Activity

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/06/CHAPTER-11-Activity.pdf”]

Revenue Control

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/06/11-CHEI-Revenue-Control.pdf”]

Chapter 12

Activity

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/06/CHAPTER-12-Activity.pdf”]

Preventing Theft of Revenue

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/06/12-CHEI-Preventing-Theft-of-Revenue.pdf”]

Chapter 13

Activity

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/06/CHAPTER-13-Activity.pdf”]

Labor Cost Control

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/06/13-CHEI-Labor-Cost-Control.pdf”]

Chapter 14

Activity

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/06/CHAPTER-14-Activity.pdf”]

Implementing Labor Cost Control

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/06/14-CHEI-Implementing-Labor-Cost-Control.pdf”]