ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Σχέδια Αναστολής Εργασιών & Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων

Ηλεκτρονικές Αιτήσεις

Περιγραφή Σχεδίων

Hrd i- support service

A specialized information and support service to labor issues, labor laws, and any issues related to personnel management in a company.

Why become a member

By registering to the hrd i-support, service we provide you an information guide, a complete folder, giving instructions on how to handle personnel matters.
For a small annual fee, you have a consultant, specialized on personnel management, directly and without addition charges. This way, you don’ t have to struggle for legal or accounting solutions.

On call service

We provide telephone counseling practices throughout the day, and solutions to problems of employment and human resources issues. (Not only what, but also how to do it).

Regular reports

As laws and practices on employment are changing, you will be updated with information on all issues, such as:

  • Handling labor disputes under the Labour Code, labor law and European directives.
  • Obligations arising from labor laws, for example, terms of employment, termination of employment, social insurance, annual leave, sickness etc.
  • Salaries intake, minimum wages and working hours.
  • Working environment, safety, health and benefits.

Ειδικές Νομοθεσίες

Εργατικές νομοθεσίες

Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Περί κατώτατου μισθού

Περί ενημέρωσης Εργοδοτουμένων για τους όρους απασχόληση

Περί Θέσπισης Γενικού Πλαισίου Ενημέρωσης και Διαβούλευσης

Νόμος για τη Συνδικαλιστική Οργάνωση

Περί Οργάνωσης χρόνου Εργασίας

Περί ωρών απασχόλησης

Περί μερικής Απασχόλησης

Περί προστασίας των μισθών

Περί Ετησίων Αδειών

Περί Τερματισμού Απασχόλησης

Πίνακες προειδοποιήσεων & Πλεονασμού

Εργοδότηση Αλλοδαπών Φοιτητών

Περί Ομαδικών Απολύσεων

Περί Περί προστασίας της Μητρότητας

Περί Περί προστασίας της Πατρότητας

Περί γονικής Άδειας & για λόγους Ανώτερης βίας

Περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ αντρών & γυναικών 2002/ 04

Περί Ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση