Εργατικές νομοθεσίες

Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Περί κατώτατου μισθού (μέχρι 31/12/022)

Εθνικός Κατώτατος μισθός (από 1/1/2023

Περί ενημέρωσης Εργοδοτουμένων για τους όρους απασχόληση

Περί Θέσπισης Γενικού Πλαισίου Ενημέρωσης και Διαβούλευσης

Νόμος για τη Συνδικαλιστική Οργάνωση

Περί Οργάνωσης χρόνου Εργασίας

Περί ωρών απασχόλησης

Περί μερικής Απασχόλησης

Περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου χρόνου

Περί προστασίας των μισθών

Περί Ετησίων Αδειών

Περί Τερματισμού Απασχόλησης

Πίνακες προειδοποιήσεων & Πλεονασμού

Εργοδότηση Αλλοδαπών Φοιτητών

Περί Ομαδικών Απολύσεων

Περί Περί προστασίας της Μητρότητας

Περί Περί προστασίας της Πατρότητας

Περί γονικής Άδειας & για λόγους Ανώτερης βίας

Περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ αντρών & γυναικών 2002/ 04

Περί Ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση