Διαχείριση Κρίσεων σε Ξενοδοχεία

Διαχείριση Κρίσεων σε Ξενοδοχεία Δημιουργία Στρατηγικού πλάνου από τη Διευθυντική Ομάδα για αντιμετώπιση πανδημιών. Επιχορηγούνται και όσοι βρίσκονται σε αναστολή εργασιών Υλοποιείται σε μια ολοήμερη συνάντηση ή με τη μέθοδο της On-line εκπαίδευσης, σε 2 συναντήσεις των 4 ωρών Οι τελευταίες εξελίξεις που σχετίζονται με τον κορωνοϊό έχουν φέρει τις επιχειρήσεις αντιμέτωπες με μια κατάσταση…