Το Δίπλωμα Ειδίκευσης 5 μαθήματων, είναι ένα πρόγραμμα σπουδών, σχεδιασμένο από το American Hotel & Lodging Association (AH&LEI), ειδικά για τους επαγγελματίες που εργάζονται στον κλάδο Τροφίμων και ποτών (F&B).

Το πρόγραμμα αφορά άτομα που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα σταδιοδρομίας και θέλουν να έχουν ένα αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών. Μέσω του προγράμματος, θα αποκτήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για μια θέση στο ανώτερο απίπεδο Διοίκησης στον κλάδο.

Το Δίπλωμα Ειδίκευσης, μπορεί να αποκτηθεί με τη συμπλήρωση των 5 μαθημάτων, επιπέδου μάνατζμεντ, μέσω του Polykarpou hrd, αντιπρόσωπου του AH&LEI στην Κύπρο.