Διαχείριση Κρίσεων σε Ξενοδοχεία

Διαχείριση Κρίσεων σε Ξενοδοχεία Δημιουργία Στρατηγικού πλάνου από τη Διευθυντική Ομάδα για αντιμετώπιση πανδημιών. Επιχορηγούνται και όσοι βρίσκονται σε αναστολή εργασιών Υλοποιείται σε μια ολοήμερη συνάντηση ή με τη μέθοδο της On-line εκπαίδευσης, σε 2 συναντήσεις των 4 ωρών Οι τελευταίες εξελίξεις που σχετίζονται με τον κορωνοϊό έχουν φέρει τις επιχειρήσεις αντιμέτωπες με μια κατάσταση…

Certified Spa Supervisor (CSS)

Certified Spa Supervisor (CSS) Duration: 45 HoursInitial Cost: € 960 + VAT (€182.40)After Subsity: € 195 + VAT (€182.40)Hours: 09:00 – 16:00Date: Late 2020Location: Limassol CHEI The Certified Spa Supervisor (CSS) program is a certification for spa supervisors and managers. The certification program was developed by the International SPA Association (ISPA) in partnership with AH&LEI, (the American…

Certified Hospitality Supervisor (CHS®)

Certified Hospitality Supervisor (CHS®) The Certified Hospitality Supervisor CHS® is the most prestigious certification available to a hospitality supervisor. It is part of an elite group of hospitality professionals. A modular program, covering all knowledge and skills you need to distinguish a successful manager. Supervisors will gain the know-how to communicate effectively, motivate their employees, resolve workplace…

Certified Hotel Administrator CHA

Certified Hotel Administrator CHA CHA, is a prestigious certification that recognizes leadership and managerial skills. General managers and hospitality executives provide leadership to every level of a hospitality operation. They establish the vision and lead their staff in executing it. Their dedication to the hospitality industry is evident in the way they seek out continuing…

Interviewing Techniques

Interviewing Techniques “We recruit for attitude and train for skills”. This principle of HR management reveals how important and how complex staffing can be to companies. Individuals who are charged with the responsibility of interviewing candidates whether in an organized HR department, or in a small business, should know and understand in depth the dynamics…

Increase Productivity through Motivation & Team Building

Increase Productivity through Motivation & Team Building The success of any organization is determined by the productivity of its employees. Better communication between employees can increase your organizations’ efficiency and productivity. By building a strong team, your employees will also feel a sense of belonging and loyalty to the business. You can motivate your employee’s…

Development Management & Supervisory Skills

Development Management & Supervisory Skills From newly appointed managers to those who have been in harness for a while, good management skills are essential for  success. Employees development to supervisory/ managerial positions through internal promotion is a practice that distinguishes successful businesses and brings out their philosophy as employers. Too often good people start off…

Industrial Relations & Labor Cost

Εργασιακές σχέσεις και Εργατικό κόστος Ένα ουσιώδες πρόγραμμα για το Εργασιακό Σύστημα στην Κύπρο. Το πρόγραμμα στοχεύει να βοηθήσει τα Διοικητικά στελέχη να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις της επιχείρησής τους, να ερμηνεύουν με σύνεση τις νομοθεσίες, ώστε μακροπρόθεσμα να μπορούν να εργάζονται προς όφελος τόσο των υπαλλήλων τους όσο και της επιχείρησης. Το πρόγραμμα ερμηνευει βασικούς…