Διαχείριση Κρίσεων σε Ξενοδοχεία

Διαχείριση Κρίσεων σε Ξενοδοχεία Δημιουργία Στρατηγικού πλάνου από τη Διευθυντική Ομάδα για αντιμετώπιση πανδημιών. Επιχορηγούνται και όσοι βρίσκονται σε αναστολή εργασιών Υλοποιείται σε μια ολοήμερη συνάντηση ή με τη μέθοδο της On-line εκπαίδευσης, σε 2 συναντήσεις των 4 ωρών Οι τελευταίες εξελίξεις που σχετίζονται με τον κορωνοϊό έχουν φέρει τις επιχειρήσεις αντιμέτωπες με μια κατάσταση…

Interviewing Techniques

Interviewing Techniques “We recruit for attitude and train for skills”. This principle of HR management reveals how important and how complex staffing can be to companies. Individuals who are charged with the responsibility of interviewing candidates whether in an organized HR department, or in a small business, should know and understand in depth the dynamics…

Increase Productivity through Motivation & Team Building

Increase Productivity through Motivation & Team Building The success of any organization is determined by the productivity of its employees. Better communication between employees can increase your organizations’ efficiency and productivity. By building a strong team, your employees will also feel a sense of belonging and loyalty to the business. You can motivate your employee’s…

Development Management & Supervisory Skills

Development Management & Supervisory Skills From newly appointed managers to those who have been in harness for a while, good management skills are essential for  success. Employees development to supervisory/ managerial positions through internal promotion is a practice that distinguishes successful businesses and brings out their philosophy as employers. Too often good people start off…

Industrial Relations & Labor Cost

Industrial Relations and Labor Costs SeminarESSENTIAL INSIGHTS INTO THE CYPRUS EMPLOYMENT SYSTEM The Seminar is an essential program for all employers and management teams. It offers insights into your organization’s legal obligations towards its employees and helps you interpret relevant employment legislation correctly in order to ensure your company runs smoothly and your employees are…

Certified Spa Supervisor (CSS)

Certified Spa Supervisor (CSS) The Certified Spa Supervisor (CSS) program is a certification for spa supervisors and managers. The certification program was developed by AH&LEI, (the American Hotel & Lodging Educational Institute) in partnership with  the International SPA Association (ISPA) to provide education and resources for spa supervisors who may be new to their positions or…

Certified Hospitality Supervisor (CHS®)

Certified Hospitality Supervisor (CHS®) The Certified Hospitality Supervisor CHS® is the most prestigious certification available to a hospitality supervisor. It is part of an elite group of hospitality professionals. A modular program, covering all knowledge and skills you need to distinguish a successful manager. Supervisors will gain the know-how to communicate effectively, motivate their employees, resolve workplace…

Certified Hotel Administrator CHA®

Certified Hotel Administrator CHA®RECOGNITION OF EXCELLENCE! Get your managerial skills and professional experience recognized through the most prestigious certification for General Managers and Hospitality Executives! Endorsed by the American Hotel & Lodging Educational Institute (AH&LEI). CHA® acts as a formal recognition of the important skills of leadership and management at every level of a hospitality…